SEMPOZYUM

I. ULUSLARARASI MODA VE TEKSTİL TASARIMI SEMPOZYUMU

Tarih: 08-10 Ekim 2012, Antalya

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

AMAÇ

Türkiye'de Moda ve Tekstil Tasarımı alanında yürütülen çalışmalar, ortaya konulan yeni araştırmalar, ifade biçimleri ve görüşler, bugüne kadar ortak bir düzlemde ele alınmamış, elde edilen bulgu ve bilgi birikimi gerçek sonuçlarıyla görünür kılınmamıştır.

Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu bu birikimi ortaya çıkarmak için, alanın ilişki içinde olduğu farklı disiplinlerde çalışmalar yapan sanatçı, tasarımcı, araştırmacı, akademisyen ve sektör temsilcileri arasında daha fazla iletişim sağlayarak bu birikimi zenginleştirmeyi amaçlamaktadır.

"Yeşil Tekstil, Yavaş Moda" söylemini benimseyen Bienal kapsamında yapılacak olan sempozyumda moda ve tekstilin doğrudan tasarım, sanat ve kültürle olan ilişkisinin yanı sıra tanıtım ile hukuki süreçlerin tartışıldığı konu başlıklarına ilaveten, bir ilk olarak "Yeşil Tekstiller" adlı seksiyon belirlenmiştir. Bu seksiyonla tekstil hammadde, üretim biçimleri ve ürün tasarımında çevreci anlayışa dikkat çekilecektir.

Sempozyuma aşağıda ayrıntılı açıklamaları bulunan konu başlıkları altında özgün araştırma verilerine dayalı yeni savlar, tasarılar ve çözüm önerileri içeren bildirilerin katılımı beklenmektedir.

Poster bildiriler ise Batı Akdeniz Bölgesinin ortak kültürel değerlerini ortaya çıkarmak amacıyla özgün bildirileri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

1. TEKSTİL ve MODA'da TASARIM ve SANAT İLİŞKİSİ

Moda ve tekstil tasarımı alanında yeni buluşlar, düşünceler ve ifadelerin sanat ve tasarım kuramlarıyla irdelendiği özgün bildirilerin katılımı beklenmektedir.

2. TEKSTİL, MODA ve KÜLTÜR

Tekstil ve modanın antropoloji, etnoloji, sosyoloji, arkeoloji ve sanat tarihi vb. alanlarla olan ilişkisini irdeleyen özgün araştırma verilerine dayalı bildirilerin katılımı beklenmektedir.

3. TEKSTİL ve MODA TASARIMI ALANINDA TANITIM ve HUKUK SÜREÇLERİ

Moda fuarları, defileler, styling, moda fotoğrafçılığı, moda grafiği, hukuk süreci, telif hakları, marka ve patent gibi konuların irdelendiği bildirilerin katılımı beklenmektedir.

4. ÖZEL SEKSİYON "YEŞİL TEKSTİLLER"

Bienalin "Yeşil Tekstil, Yavaş Moda" söylemini anlamlı kılmak üzere oluşturulan bu özel seksiyonda, çevre duyarlılığını önemseyen, hammadde ve kullanımı, hammadde ve ürün tasarımı ile tüketici bilinci konularında yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının tümünü kapsayan bildirilerin katılımı beklenmektedir.

5. POSTER BİLDİRİLER

Poster Bildirilerde Batı Akdeniz Bölgesinin ortak kültürünün araştırılması ve bilimsel nitelik kazandırılması amacıyla konu sınırlandırılması yapılmıştır. Batı Akdeniz Bölgesinin (Antalya, Burdur, Isparta) geleneksel giyim kuşam, dokuma malzemeleri (ipek, yün, pamuk) ve dokumacılık, kök boyamacılık, yazmacılık, halıcılık, keçecilik vb. konularda yapılan araştırmaları içeren bilimsel çalışmaların katılımı beklenmektedir.

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

Bildiri tam metni yazım kuralları için tıklayınız.

SEMPOZYUM ÖNEMLİ TARİHLERİ

 • Bildiri özetlerinin son gönderme tarihi:27 Nisan 2012 [ 18 Mayıs 2012 ]
 • Bildiri özetleri değerlendirme sonuçlarının duyurulması:25 Mayıs 2012 [ 15 Haziran 2012 ]
 • Bildiri tam metinlerinin gönderilme tarihi: 27 Temmuz 2012
 • Sempozyum katılım ücretleri takvimi için tıklayınız.

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

 • Prof. Sadettin SARI, Dekan V., GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Doç. Yüksel ŞAHİN (Kurul Başkanı), Moda ve Tekstil Tasarım Bölüm Başkanı, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Yrd. Doç. Öznur AYDIN, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Yrd. Doç. Ömer ZAİMOĞLU (Sempozyum Düzenleme Kurul Başkan Yardımcısı), Geleneksel Türk El Sanatları, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye. 
 • Öğr. Gör. Ebru DİKMEN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Öğr. Gör. Gözde YETMEN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Arş. Gör. Ahsen GÜNBULUT, Geleneksel Türk El Sanatları, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.

SEMPOZYUM DANIŞMA KURULU

 • Prof. Dr. Ayten SÜRÜR (Başkan), İstanbul - Türkiye.
 • Alessandra VACCARI, Faculty of Arts and Design, Iuav University of Venice - İtalya.
 • Dr. Atila ERDEN, Antalya Kent Müzesi Müdürü, Antalya - Türkiye.
 • Doç. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN, İşletme Bölümü, İİBF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - Türkiye.
 • Doç. Dr. Birsen Ş. OKSAL, Kimya Bölümü, Fen Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - Türkiye.
 • Prof. Betül ATLI, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Beykent Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Prof. Dilek ALPAN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
 • Prof. Eglė Ganda BOGDANIENE, Vilnius Academy of Arts, Prorector for studies, Vilnius - Litvanya.
 • Yrd. Doç. Füsun ÖZPULAT, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
 • Yrd. Doç. Dr. Gönül DEMEZ, Sosyoloji Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Antalya - Türkiye.
 • Prof. Günay ATALAYER, Tekstil Sanatları Bölümü, GSF, Marmara Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Prof. Hamdi ÜNAL, Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Okan Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Doç. Dr. Hülya TEZCAN, Moda Tasarım Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bilgi Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Yrd. Doç. Dr. İlknur ULUĞ CİCİM, Deniz Hukuku Anabilim Dalı, Hukuk  Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - Türkiye 
 • Prof. Kemal CAN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Prof. Dr. Mine BİRET TAVMAN, Tekstil Sanatları Bölümü, GSF, Marmara Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Yrd. Doç. Dr. Nevbahar GÖKSEL, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
 • Prof. Nesrin ÖNLÜ, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
 • Prof. Nuray YILMAZ, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, GSF, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir - Türkiye.
 • Yrd. Doç. Dr. Özand GÖNÜLAL, Temel Eğitim Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - Türkiye.
 • Doç. Dr. Özlenen ERDEM İŞMAL, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, GSF, İzmir - Türkiye.
 • Doç. Rengin OYMAN, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta - Türkiye.
 • Yrd. Doç. Dr. Reyhan VARLI GÖRK, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İİBF, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı - Türkiye.
 • Yrd. Doç. Öznur AYDIN, Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Yrd. Doç. Ömer ZAİMOĞLU, Geleneksel Türk El Sanatları, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye.
 • Prof. Dr. Rucsandra POPP, Fashion Department at the National Art University Bükreş - Romanya.
 • Prof. Şebnem TEMİR, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, GSF, Haliç Üniversitesi, İstanbul - Türkiye.
 • Doç. Teresa A. PASCHKE, Integrated Studio Arts, 158 College of Design, Iowa State University, ABD.
 • Doç. Yüksel ŞAHİN, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü, GSF, Akdeniz Üniversitesi, Antalya - Türkiye.

SEMPOZYUM BAŞVURU

Sempozyum Başvurusu için tıklayınız.
Sitemizde ANTEKS kumaşları kullanılmıştır.
Facebook
Twitter
YouTube